Zpracování osobních údajů

Souhlasím se zpracováváním mých osobních údajů,

zejména pak kontaktních údajů (jméno, příjmení, emailová adresa a telefon) poskytnutých za účelem kontaktování ohledně náboru a náborových akcí, a to společností Qest automation s.r.o., se sídlem Pernerova 676/51, Praha 8, IČ 02232073, jako správcem osobních údajů (dále jen „Qest“).

Qest se zavazuje, že nevyužije data pro jiný než uvedený účel, a dané údaje nepředává do 3. zemích nebo mezinárodním organizacím a uplatňuje na údaje všechna nezbytná bezpečnostní opatření.

Qest údaje zpracovává na základě: čl. 6 odst. 1 písm. a), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), tj. souhlas subjektu údajů. Qest bude údaje zpracovávat po dobu 3 let.

Byl jsem poučen o svých právech podle nařízení, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání či jiné žádosti je možné provést e-mailem na adresu: info@qest.cz.