Stěžejní myšlenkou projektu BeeHousing je podpora včely medonosné, zpřístupnění vlastnictví včelstev jednotlivcům a skupinám a v neposlední řadě realizace nevšední volnočasové a edukativní aktivity pro skupiny, např. rodiny s dětmi.

VSTUP

Prvotním cílem projektu bylo propagovat a pronajímat úly, komunikovat se zákazníky a uživateli, zajišťovat informace o úlech živě, vést základní statistiky a udržet si zábavnost a uživatelskou přívětivost.

PLATFORMA

Úkolem Qestu bylo vytvořit platformu, která by propojila jednotlivé účastníky – registrované zákazníky nebo hosty, administrátory, kteří nastavují parametry a hierarchii úlů, a včelmistry.

BeeHousing pak může prostřednictvím této platformy klientům nabídnout více než vlastnictví a produkci vlastního medu. Záměrem je vytvořit komunitu, organizovat akce a zapojit nejen jednotlivce, kteří by rádi vlastnili včelstvo a věnovali se chovu včel, ale chybí jim k tomu dostatečné znalosti a finanční a materiální zázemí.

beehousing app

IMPLEMENTACE

Na základě požadavků zadavatele jsme vyvinuli systém umožňující jednotlivcům a skupinám pronajímat úly a včelstva za měsíční poplatky, či pouze přispívat jako dárce bez nároku na zisk či návrat financí a podporovat tak přírodu. Zákazníci se tedy mohou zapojit různým způsobem – od příspěvků přes roční pronájem, kdy se odměnou stává sladký med a aktivity zahrnující i návštěvy úlu, po investici a aktivní zapojení se do projektu s návratností.

  • qest case gallery
  • qest case gallery
  • qest case gallery

VÝSLEDEK

Vzniklá platforma BeeHousing obsahuje webovou aplikaci a aplikační server, dále pak aplikace pro mobilní telefony s operačním systémem Android a iOS. Webová aplikace byla vyvinuta pro konfiguraci a správu systému. Mobilní aplikace jsou pak orientovány na nákup, sledování a komunikaci uživatelů.

Hlavní funkce umožňují registraci zákazníků, přehled lokalit a úlů k pronájmu, vedení statistiky pro administrátory; dále obsahují fakturační a platební systém, live streaming a prohlížení pronajatých úlů, statistiky pro uživatele, umožňují také vkládání údajů včelmistrem, komunikaci s včelmistrem a sdílení úlů.

ŽIVÝ PŘENOS

Klienti mohou svá včelstva sledovat online prostřednictvím kamery umístěné v dané lokalitě. Obraz z kamer je přenášen ve vysoké kvalitě přímo do mobilního zařízení uživatele.

TECHNOLOGIE

Php, Java, Swift, Node.js